Tandlægeprojekt på Gun-Ob Elemetary School

 

Projekt for perioden 2020/2021

Hvorfor Filippinerne?
På Filippinerne bor der 120 mill. En meget stor del er meget fattige. 60% lever under fattigdomsgrænsen.
Det betyder at tandbørster og tandpasta ikke er en del af budgettet
Samtidig er Filippinerne et af de lande, som spiser mest sukker i verden. Den kombination er meget dårlig for deres tandsundhed og deres almene helbred.
De seneste orale sundhedsundersøgelser afslører, at 97% af børnene i de første 5 klasser har huller i tænderne. Samme undersøgelse viste, at de 6 årige i gennemsnit har 9 huller, hvor af 3 af hullerne går ind til nerven.
For de 12-årige er der gennemsnitlig 3 huller i de blivende tænder – hvor minimum et af dem går ind til nerven.
Det betyder, at de meget ofte lider frygtelig af tandpine, som i den grad påvirker deres livskvalitet. 20-30% af børnene forsømmer skolen pga tandpine.
Den her kendsgerning er mere eller mindre negligeret, men fuldt socialt accepteret.
Det har bare en kæmpe indflydelse på børnenes fysiske og mentale udvikling. Det påvirker deres livskvalitet – i form af manglende skolegang, fejlernæring, nedsat evne til at modstå mere alvorlige og ligefrem livstruende sygdomme. Pga det stor sukker indtag ses flere og flere børn med overvægt og Filippinerne kan se frem til en eksplosiv udvikling af diabetes.

Samtidig er filippinerne, trods deres fattigdom, et utrolig positivt folk. Selv i den mest urimelig slum bliver man mødt af smil og glæde og så er de grænseløst taknemmelige, hvilket vi har bemærket de gange, vi har været der ude.

Så der er rigtig mange grund til, at det netop blev Filippinerne, som vi har valgt at hjælpe

Seneste tur blev til Gun-Ob Elementary Shool, som ligger på Mactan Island en lille ø meget tæt på Cebu.
Der går 1800 børn på skolen, som aldrig har haft besøg af en tandlæge. Det er ikke så underligt, når man hører, at der kun er 2 tandlæger til at varetage 120000 børns tandsundhed.

Da ugen var omme – havde vi behandlet 540 børn, trukket 841 tænder ud, lavet over 200 fyldninger og udført utallige hygiejneinstruktioner.

Når vi arbejdede løs i sådan en uge – er det naturligvis som en dråbe i havet, men for de børn vi når at behandle – er det en verden til forskel.
Det er også derfor, vi gerne vil gøre den dråbe meget større med vores projekt.

Mål for projektet
Det er som udgangspunkt at forbedre tandsundheden hos de 1800 elever og deres familier. Øge deres forældres viden om ernæring og derigennem reducere deres sukkerforbrug og på den måde også forbedre deres generelle helbredstilstand.

Det er samtidig en ambition, at det her projekt kan blive en model, som kan implementeres til andre skoler lokalt. Hvad det så yderligere kan udvikler sig til må tiden vise. Ønskescenariet er, at Cebu og hele Filippinerne kan få glæde af det.

Beskrivelse af projektet
Projektet er sat til at starte 1/1-2020 og slutte 31/12-2021.

1.
Registrering af baseline – samt generel iscenesættelse af projektet i de første 2 uger i januar 2020
En tandlæge + assistent fra Danmark, plus en lokal tandlæge vil i de første 2 uger af projektet registrere alle børnenes tandstatus. Dvs hvor mange huller de har. Hvor mange huller der går ind til nerven. Hvad der ellers er af patologiske forandringer i munden.
De vil blive vejet og målt.
Instruktion af personale, som skal stå for den daglige tandbørstning i klasselokalerne, samt dem som skal instruere familierne.
Få stoppet personalets salg/udlevering af slik!!!
Lokale ernærings specialister skal informeres om deres rolle i forhold til familierne.
Der startes med udlevering af tandbørster og tandpasta til alle skoleklasser
Der udleveres henover de løbende uger tandpasta og tandbørster til familierne med hygiejneinstruktion.

2
Ansat lokal tandlæge 1 dag om ugen i hele projektperioden.

Der ansattes en lokal tandlæge 1 dag om ugen. Hun/han skal være den lokale tovholder på projektet. Træde til med regulær nødtandpleje, hvis det bliver nødvendigt. Supervisere hvor det er påkrævet. Tandlægen skal sammen med PTCA – the Parents & Teachers Community sikre at tandhygiejne niveauet opretholdes.

3
Uddeling af tandpasta og tandbørster til opsættelse i klasseværelser

Selve tandbørstedelen på skolen bygger på et allerede veldokumenteret program – EHCP – The Essential Health Care Program, som består af udlevering af tandpasta, tandbørste og håndsæbe. Alene den del har dokumenteret reduktion af tandproblemer med 40%

4
Hygiejne instruktion af børn

Varetages af den lokale tandlæge og PTCA

5
Uddeling af tandpasta og tandbørster til familierne.

Vil ske løbende fra uge 1. Det er denne del af projektet, som skal løfte resultatet, da det ikke har været muligt at efterprøve den model her på Filippinerne før.

6
Uddannelse i ernæring og instruktion i oralhygiejne af forældre.

Regionen har ernæringsspecialister, som vi vil trække på for at få vendt familiernes syn på sukker og dermed reducere deres overforbrug.
Det vil være godt i forhold til cariesaktiviteten, men også have en gunstig effekt på den truende bombe af diabetes tilfælde, som ligger og lurer forude.

7
Løbende follow-up af lokal tandlæge og uddannet personale

8
Der vil i samarbejde med Rise Above blive arrangeret 1 dental mission af 1 uges varighed hvert år. Her vil der komme omkring 15 danske tandlæger, som virkelig kommer til at arbejde igennem.

9
Afsluttende evaluering med registrering af tandstatus og vejning.

I den sidste uge af projektet laves en ny registrering af alle børnene for at måle resultatet af de 2 års indsats.